Technologie

Úvod » Obory » Fotovoltaické elektrárny » Technologie

Technologie fotovoltaických elektráren

 

PV_2007_OUT_01

 

Fotovoltaika je přímá přeměna světla na elektrickou energii na atomární úrovni. Některé materiály vykazují vlastnost známou jako fotoelektrický jev, který způsobuje, že tyto materiály absorbují fotony světla a uvolňují elektrony. Když jsou tyto volné elektrony zachyceny, výsledkem je stejnosměrný elektrický proud. Tento stejnosměrný proud putuje do střídače, kde je přeměněn na střídavý elektrický proud, který proudí až do Vaší elektrické zásuvky.

Fotovoltaické elektrárny poskytují úsporu v běžné spotřebě elektrické energie a nespotřebovaná energie je prodávána do elektrické sítě. Návratnost investic do fotovoltaické elektrárny se pohybují mezi 8 až 11 lety.

Ing. Dalibor Skácel

t.: 420 605 806 635

m.: info@skacelsolar.cz

Mapa

Jizerská 237, Liberec 15

GPS: 50°46'40.15"N, 15°6'7.82"E

© 2014 Skácelsolar.cz