Nejčastější dotazy

Úvod » Obory » Tepelná čerpadla » Nejčastější dotazy

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla, při použití jako hlavní zdroj energie pro vytápění?

V případě tepelného čerpadla se jedná o nejlevnější způsob vytápění. Provozní náklady jsou srovnatelné s topením dřevem ale komfort je nesrovnatelně vyšší a navíc tepelná čerpadla pracují zcela automaticky. Roční provozní náklady na vytápění jsou nižší až o 50% oproti vytápění zemním plynem a až o 70% oproti přímotopnému nebo akumulačnímu vytápění.

Při vytápění pomocí tepelného čerpadla nevznikají žádné exhalace a zdroj je zcela šetrný k životnímu prostředí. Tento zdroj energie nabízí nezávislost na cenách energií, zdražování má minimální vliv na provozní náklady. Teplo je čerpáno zdarma z přírody. Po zapojení tepelného čerpadla vám bude přidělena rozvodnou společnosti výhodná dvoutarifní sazba elektrické energie nejen pro zdroj vytápění, ale také pro všechn spotřebiče domácnosti.

 

Jaká je návratnost tepelných čerpadel?

Návratnost tepelných čerpadel závisí na typu tepelného čerpadla. Nejrychlejší návratnost je u tepených čerpadel vzduch/voda a to sice 3 až 4 rok. Typ voda/voda při vužití studni na pozemku má návratnost v některých případech ještě nižší, protože pracuje s všším topným faktorem. Provedení země/voda s použitím zemního kolektoru má návratnost přibližně o rok delší, tedy 5 let. Nejdelší návratnost  je u tepelných čerpadel typu země/voda se zemními vrty, tady návratnost překračuje dobu 5ti let.

 

Jaká je životnost tepelných čerpadel? 

Jedinou součástí tepelných čerpadel, která podléhá opotřebení je kompresor. Výrobci udávají jejich životnost více než 30 let, bohužel ale tyto čerpadla nejsou na trhu tak dlouho, aby bylo možné to ověřit. Jiné součásti nejsou mechanicky opotřebovány vůbec nebo jen minimálně.

 

Co se musí kontrolovat a udržovat?

Současná tepelná čerpadla nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. U typu tepelných čerpadel vzduch/voda lze dle potřeby vyčistit před topnou sezónou lamely výparníku a zkontrolovat odtok kondenzátu. U typu voda/voda je třeba jednou za čas kontrolovat vodní filtr, aby nedocházelo ke snížení průtoku.

 

Mohu tepelné čerpadlo použít se stávající otopnou soustavou?

Ano, tepelné čerpadlo lze využít i pro zavedenou otopnou soustavu

 

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda?

Hlučnost tepelného čerpadla je podobná větším typům mrazniček. Hlučnosti se liší podle jednotlivých výrobců, například námi nabízená tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou svým tichým provozem proslulá.

 

Při jakých venkovních teplotách je ještě výhodné použít tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Námi nabízená tepelná čerpadla jsou schopna dodávat dostatek tepelné energie i při teplotě -20 °C. Přídavné elektrické topení zajišťuje v případě nutnosti další topnou energii.

 

Ing. Dalibor Skácel

t.: 420 605 806 635

m.: info@skacelsolar.cz

Mapa

Jizerská 237, Liberec 15

GPS: 50°46'40.15"N, 15°6'7.82"E

© 2014 Skácelsolar.cz