Nejčastější dotazy

Úvod » Obory » Solární systémy » Nejčastější dotazy

K čemu se solární systém používá?

Solární systém se používá pro ohřev teplé vody, temperaci objektů, získávání levného tepla pro topení. Stručně řečeno všude, kde chcete snížit náklady na energie.

 

Má solární systém v Českých podmínkách využití?

Ano, pokud je systém správně navržen, je jeho použití smysluplné a ekonomicky výhodné. Je ale potřeba, aby byli použity kvalitní kolektory a správně navržena otopná soustava.

V případě nepříznivých podmínek nebo špatné ekonomické návratnosti lze solární systém kombinovat s jiným zdrojem energie. S těmito realizacemi má naše společnost dlouholeté zkušenosti.

 

Co mi solární systém přinese?

Mezi přínosy využití solárního systému patří úspora primárnách zdrojů energie a s ní spojená úspora finančních prostředků.  Návratnost vložených investic je rychlejší, než životnost systému, tzn. že po zaplacení již solární systém pouze vydělává. V souvislosti s rostoucími cenami všech energií je tato návratnost rok od roku rychlejší. 

 

Jakou má solární systém životnost?

Jeho životnost je daná kvalitou komponentů a technologií jejich výroby. Při dodržení všech kritérií při výrobě si sluneční kolektor zachovává své vlastnosti po celou dobu provozu. Životnost solárního systému může být až 30 let.

 

Je sluneční kolektor odolný vůči krupobití?

Vakuové sluneční kolektory jsou vyrobeny ze sodného skla, které dobře propouští sluneční paprsky. Trubice odolají povětrnostním vlivům i krupobití, ačkoliv při velmi silném krupobití může docházet k poškození. Výhodou je však, že lze vyměnit pouze poškozené trubice kolektoru. Poškození jedné trubice nemá vliv na funkčnost ostatních trubic.

Ploché sluneční kolektory jsou kryty vysoce odolným kaleným sklem a za celkou dobu existence firmy, přes 400montáží soláních systémů s plochými kolektory jsme se nesetkali s poškozením kolektoru vlivem přírodních jevů.

Jak dlouho trvá montáž solárních kolektorů?

Doba montáže se odvíjí od počtu kolektorů, přístupnost místa instalace a na aktuálním počasí. Běžná instalace se pohybuje od půl do 2 pracovních dnů.

 

Je vždy nutné vidět místo realizace?

Teoreticky není, ale vzheldem k vypracování projektové dokumentace je nutné znát veškeré podmínky aby mohla být vypracována. Pro maximální celkový efekt solárního systému je důležitý kvalitní návrh technického řešení, které je individuální podle potřeb a stavu objektu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a my Vás rádi navštívíme a doporučíme nejvhodnější řešení solárního systému, případně navrhneme použitího jiného zdroje.

 

Jak funguje solární kolektor v zimním období?

Solární kolektor není závislý na okolní teplotě, díky izolaci uvnitř trubic. Jako izolace slouží v trubici vakuum 10-3 Pa. Vzduchoprázdno nevede teplo. Tímto vakuem prostupuje pouze sluneční záření. 

 

Mohu odjet na dovolenou a nemít obavy o solární systém?

Ano, solární systémy jsou vybaveny expanzní nádrží příslušné dimenze. Pokud dosáhne akumulační nádrž maximální teploty, solární regulace vypne oběhové čerpadlo. Solární kolektory pak nejsou chlazeny a jejich teplota narůstá. V letních měsících může teplota dosáhnout až na hranici bodu varu ( 150 °C při tlaku 6,0 bar). Pokud nastane var kapaliny, zvýšený tlak vytlačí přebytečnou kapalinu do expanzní nádrže a nezvýší se tak tlak v primárním okruhu. Až nastane snížení teploty a tlaku, dojde ke kondenzaci páry a může být opět spuštěno oběhové čerpadlo. Solární systém tedy funguje zcela automaticky díky solární regulaci.

 

Je možné zapojit solární systém na stávající zásobník?

Ano, solární systém lze připojit na Váš stávající zásobník teplé užitkové vody. Tento zásobník však musí být opatřen registrem pro oddělení nemrznoucí solární kapaliny a užitkové vody. 

 

Za jakou dobu se musí v solárních kolektorech vyměnit nemrznoucí kapalina?

Nemrznoucí kapalina se obvykle vyměňuje po pěti letech provozu. 

 

Je potřeba vyjádření statika k instalaci slunečních kolektorů na střechu rodinného domu?

Při obvyklých instalacích solárního systému není třeba posouzení statika, hmotnost kolektorů nepřesahuje sněhové zatížení. Hmotnost slunečního kolektoru se pohybuje okolo 35 Kg a konstrukce okolo 15 Kg.

 

Je nemrznoucí kapalina škodlivá životnímu prostředí?

Není, nemrznoucí kapalina nemá žádné nepříznivé účinky na životní prostředí a  je lehce biologicky odbouratelná.

Ing. Dalibor Skácel

t.: 420 605 806 635

m.: info@skacelsolar.cz

Mapa

Jizerská 237, Liberec 15

GPS: 50°46'40.15"N, 15°6'7.82"E

© 2014 Skácelsolar.cz